KOMPLEKSOWE TŁUMACZENIA
ZWYKŁE I POŚWIADCZONE

Tłumaczenia pisemne i ustne z dziedzin

+48 601 778 688

Tłumaczenia pisemne poświadczone i zwykłe

+48 601 779 399

Tłumaczenia ustne (konferencyjne)

+48 609 833 077

Zapytania o tłumaczenie ustne (konferencyjne) proszę kierować na adres: biuro@jpinterpretacje.pl
Tłumacz przysięgły j. niemieckiego
mgr Jan Pastewski

+48 601 778 688

Tłumacz przysięgły j. angielskiego
mgr Ewa Pastewska

+48 601 779 399

Tłumacz konferencyjny j. angielskiego
mgr Julia Pastewska

+48 609 833 077