CENNIK TŁUMACZEŃ

Dokumentacja samochodowa

Kraj pochodzenia pojazdu Dokumenty pojazdu bez umowy Dokumenty pojazdu z umową*
Niemcy
od 75,- PLN
od 95,- PLN
Anglia
od 90,- PLN
od 140,- PLN
Holandia
od 140,- PLN
od 175,- PLN
Belgia
od 75,- PLN
od 95,- PLN
Francja
od 140,- PLN
od 170,- PLN
Włochy
od 120,- PLN
od 155,- PLN
Szwecja
od 150,- PLN
od 190,- PLN
Dania
od 150,- PLN
od 190,- PLN

* Umowa sporządzona w dwóch językach nie wymaga tłumaczenia. Niektóre Urzędy
Komunikacji wymagają poświadczenia przez tłumacza. Poświadczenie umowy jest płatne.

Inne dokumenty

Ceny za tłumaczenia inne ustala się na podstawie ilości znaków. 1 strona tłumaczeniowa tłumaczenia
przysięgłego zawiera 1125 znaków (ze spacjami), 1 strona tłumaczenia zwykłego 1600 znaków (ze spacjami).

Ceny orientacyjne. Każdy dokument wyceniany jest indywidualnie.

Język Cena tłumaczenia
na język polski
Cena tłumaczenia
na język obcy
Niemiecki
od 40,- PLN
od 50,- PLN
Angielski
od 40,- PLN
od 50,- PLN
Niderlandzki
od 40,- PLN
od 50,- PLN
Rosyjski
od 40,- PLN
od 50,- PLN
Francuski
od 40,- PLN
od 50,- PLN
Włoski
od 45,- PLN
od 50,- PLN
Szwedzki
od 40,- PLN
od 50,- PLN
Duński
od 45,- PLN
od 55,- PLN
Czeski
od 45,- PLN
od 55,- PLN
Bałoruski
od 45,- PLN
od 55,- PLN
Litewski
od 45,- PLN
od 55,- PLN
Ukraiński
od 45,- PLN
od 55,- PLN
Przy zleceniach tłumaczenia dokumentów wielostronicowych – ceny negocjowane.

Inne usługi

Sporządzanie pism urzędowych

Skontaktuj się z nami

Edycja komputerowa wszelkiej dokumentacji

Skontaktuj się z nami

Przepisywanie dokumentów (prac licencjackich, magisterskich)

Skontaktuj się z nami

Tłumacz przysięgły j. niemieckiego
mgr Jan Pastewski

+48 601 778 688

Tłumacz przysięgły j. angielskiego
mgr Ewa Pastewska

+48 601 779 399

Tłumacz konferencyjny j. angielskiego             mgr Julia Pastewska

+48 609 833 077